Tuesday, 07/23/2024
Kirkelandet
Next departure
14:22
Innlandet-Nordlandet
less than a minute ago
Melkvikan-Goma
Innlandet-Nordlandet
Melkvikan-Goma
Innlandet-Nordlandet
Melkvikan-Goma
Innlandet-Nordlandet
Melkvikan-Goma
Innlandet-Nordlandet
Melkvikan-Goma
Innlandet-Nordlandet
Melkvikan-Goma
Innlandet-Nordlandet
Melkvikan-Goma
Innlandet-Nordlandet
Melkvikan-Goma
Innlandet-Nordlandet
Melkvikan-Goma
Innlandet-Nordlandet
Melkvikan-Goma
Innlandet-Nordlandet
Melkvikan-Goma
Innlandet-Nordlandet
Melkvikan-Goma
Innlandet
Next departure
14:26
Nordlandet-Piren
in 4 minutes
Nordlandet-Piren
Nordlandet-Piren
Nordlandet-Piren
Nordlandet-Piren
Nordlandet-Piren
Nordlandet-Piren
Nordlandet-Piren
Nordlandet-Piren
Nordlandet-Piren
Nordlandet-Piren
Nordlandet-Piren
Nordlandet
Next departure
14:30
Piren
in 8 minutes
Piren
Piren
Piren
Piren
Piren
Piren
Piren
Piren
Piren
Piren
Piren
Melkvikan
Next departure
14:46
Goma-Piren
in 24 minutes
Goma-Piren
Goma-Piren
Goma-Piren
Goma-Piren
Goma-Piren
Goma-Piren
Goma-Piren
Goma-Piren
Goma-Piren
Goma-Piren
Goma-Piren
Gomalandet
Next departure
14:50
Piren
in 28 minutes
Piren
Piren
Piren
Piren
Piren
Piren
Piren
Piren
Piren
Piren
Piren
© OpenStreetMap contributors
Reklame: Med Strim samler du TV-kanaler og strømmeabonnement i én tjeneste.